Wij zetten ons in om de zwerfhonden en zwerfkatten een kans te kunnen geven op een goed leven. Ook biedt MJM Dogs Foundation hulp op afstand. De meeste buitenlandse asielen en particulieren hebben niet genoeg geld om goed voor de honden en katten te kunnen zorgen. Dan moet u denken aan:

  • voer
  • dierenarts
  • sterilisatie
  • castratie
  • omgeving
  • hekwerk, afrastering
  • hokken

Zij hebben hierbij hulp nodig.  MJM Dogs Foundation ondersteunt hen financieel waar mogelijk is op deze gebieden.

Werkzaamheden van de stichting:

-Zwerfhonden en zwerfkatten op laten vangen in asielen of gastgezinnen ter plaatse.

-Werven van vluchtbegeleiders voor het vervoer van de honden en/of katten naar Nederland.

-Honden en/of katten die voor adoptie in aanmerking komen, voor laten bereiden op de reis d.m.v. vaccinaties en eisen zoals deze gesteld zijn in de regelgeving van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

-Werven van gastgezinnen.

-Begeleiden van de honden en/of katten en hun gastgezinnen naar een definitieve plaatsing van de hond.

-Adverteren van de honden en/of katten in gastgezinnen d.m.v. website en op internet, op speciaal daarvoor aangegeven pagina’s.

-Plaatsen van de honden en/of katten bij hun definitieve adoptant.

-Het doen van huisbezoeken ter controle van de adoptant voorafgaande aan de adoptie en er na.

-Herplaatsen van honden en/of katten die door omstandigheden niet meer gehandhaafd  kunnen blijven in hun adoptiegezin.

-Begeleiden van de te herplaatsen honden en/of katten.

-Plannen en boeken van vluchten.

-Onderhouden van contacten met de adoptanten door middel van nazorg.

Translate »