1. Opvoeding

Pups leren heel snel. Daarom is het heel belangrijk dat ze onmiddellijk leren hoe ze zich moeten gedragen. Geen enkele pup kan leren zonder hulp, dus is het aan u om hem vanaf de eerste dag het gewenste gedrag aan te leren. Dit kunt u doen door aan de volgende punten te denken;

Beloon het goede:

Beloon gewenst gedrag. Dit hoeft niet altijd iets lekkers te zijn, maar kan ook in de vorm van uitbundig prijzen. De timing van de beloning is van essentieel belang. De beloning moet binnen 2 of 3 seconden worden gegeven, anders associeert de pup de beloning met ander gedrag dan dat wat u wilde belonen.

Voorkom slecht gedrag:

Voorkom dat uw pup zich slecht kan gedragen.
Voorbeeld: Geef geen oude schoen om op te kauwen; een pup kan het onderscheid oude en nieuwe schoen niet maken! Maak duidelijk onderscheid in waar wel op gekauwd mag worden en waarop niet.
Negeer slecht gedrag
Voorbeeld: Als de hond bij u opspringt negeer hem dan volkomen! Dit vindt de hond vreselijk! Pas als hij netjes met 4 poten op de grond zit begroet u de pup.

Indien nodig onderbreken Sommige gedragingen zijn zo slecht of mogelijk gevaarlijk dat u in moet grijpen. U kunt het gedrag onderbreken met een ferm ‘nee!’. Dit betekent niet dat u naar de pup moet schreeuwen; hij weet immers niet dat hij fout bezig is! Onderbreek het gedrag met een geluid en zorg dat u de aandacht krijgt van de pup. Beloon de pup als hij stopt en naar u luistert.
Straffen en belonen met de stem
Honden reageren meer op intonatie dan op de woorden.

Met een lage, korte stem commandeert u; * AF!/ZIT!/BLIJF/FOEI!
*Met een hoge, langgerekte stem beloont u;
* Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf!/goed zooooooooo!

Met een hoge stem zeggen: “foei hoor, dat mag je niet doen!” heeft een averechts effect. De hond zal gaan kwispelen en denken dat hij braaf is.

Consequent zijn
U krijgt een hechtere en sterkere band met u pup als u de basisregels voor gedrag snel duidelijk maakt. Een hond denkt altijd in rangorde; dit is hem van nature meegegeven. Heel belangrijk is dan ook dat u, maar ook eventueel de rest van de gezinsleden, bovenaan in rangorde staan. Dit bereikt u door strikt te zijn omtrent de volgende factoren;

Eten; Laat de hond nooit met u mee-eten en geef de hond altijd eten nadat u heeft gegeten.
Spelen; U bepaalt altijd wanneer er gespeeld wordt en wanneer het spel afgelopen is. Wat erg goed werkt is een paar speeltjes speciaal te houden door ze na het spel ook echt op te ruimen, waar de pup niet bij kan. U bent over deze speeltjes de baas!
Slapen; Laat de hond nooit in dezelfde ruimte slapen als u of iemand van het gezin.
Aandacht; Laat nooit toe dat de hond aandacht komt vragen, u bepaalt wanneer er wordt geknuffeld.
Vooruit denken; Wat nu leuk is, kan een heel stuk minder leuk zijn als de hond groot is geworden. Een labradorpup is leuk om nu op schoot te hebben, maar als hij straks 40 kg weegt en op schoot springt,…! Uw pup zal er echt niets van snappen als hij in een keer niet meer op de bank mag. Ook het bijten kan nu nog weinig kwaad, maar zal zo snel mogelijk afgeleerd moeten worden!
Vergeet niet dat elke pup anders is; de een is van nature dominant en de ander is wat onderdaniger. Naarmate de pup ouder wordt, met name na 6 maanden leeftijd, zal u merken dat u strenger moet zijn en uw autoriteit meer moet laten gelden.

2. Socialisatie van uw pup
Socialiseren kan worden omschreven als het proces waarbij een hond leert de individuen waarmee hij samenleeft te herkennen en op hen te reageren. Dit betreft dus mensen en andere honden, maar ook bijvoorbeeld katten, paarden en fietsers! Socialisatie is een belangrijke fase in de vroege ontwikkeling van de pup. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 1 op de 5 honden een gedragsprobleem heeft dat voorkomen had kunnen worden door een betere socialisatie op jongere leeftijd.
Gedrag verandert
Vanaf de leeftijd van 3 weken tot de 7e week overheerst de nieuwsgierigheid bij pups, alles is in deze periode leuk en interessant. Vanaf 7 weken begint heel langzaam de aanleg om op nieuwe dingen terughoudend en ontwijkend te reageren.
De nieuwsgierigheid begint langzamerhand te verdwijnen. Op de leeftijd van 12 weken is deze helemaal verdwenen. Tenzij de hond hiervoor al allemaal leuke en prettige ervaringen heeft opgedaan met alles wat er te koop is in de wereld. Dan zijn die dingen namelijk niet meer nieuw en kan hij gewoon blijven naderen. Daarom is de socialisatieperiode tussen de 7e en de 12e week zo belangrijk.

Socialiseren dus!
Want u wilt immers niet dat uw hond;

*Agressief gedrag gaat vertonen tegenover vreemde mensen, naar auto’s en naar skaters.
*Vlucht voor brommers, andere honden en voor visite.
*Gaat jagen op fietsers, eendjes, paarden en schapen.
*Niet alleen thuis kan zijn.

Socialisatie:
Om de pup te wennen aan alledaagse zaken is het goed de kleine overal mee naar toe te nemen om te wennen (stad, draaideuren, liften, steigers, andere mensen, etc., etc. etc.).
Daarnaast moet bij angstgedrag juist handelen om het angstgedrag niet onbedoeld te belonen.

Voorbeeld:
Stel, u loopt met uw pup over straat. Er komt een voorbijganger aan die uw pup graag even wil aaien. De pup vindt dit eng en begint te blaffen en misschien wel te bijten. De voorbijganger trekt zijn handen terug en loopt verder. De pup heeft nu door; “Hé, als ik iets eng vind, gaat het weg doordat ik blaf en bijt!”. De positieve ervaring is in dit geval het weggaan van de ‘ enge vreemde’. Uiteraard hoeft niet uitgelegd te worden wat voor consequenties dit gedrag kan hebben!
Het beste kunt u de pup oppakken in een nieuwe situatie. Dit voorkomt vluchtgedrag, jachtgedrag en aanvallen en dus ook de positieve ervaring die de pup kan opdoen.
Zoals in het voorbeeld, is het ook verstandig de voorbijganger uit te leggen dat de pup nog moet leren. Til de pup op (de vreemde is nu ook zo groot niet meer!) en laat de passant de pup aaien. Zo merkt het dier dat ook vreemde mensen heel plezierig kunnen zijn.
Het is aan te raden met uw pup naar een puppycursus te gaan. Ze worden in elke plaats wel gegeven. U zult merken dat uw pup dit fantastisch vindt. Het is een uitstekende manier om uw pup te socialiseren en meer over het gedrag van uw geliefde viervoeter te leren.

Translate »