UPDATE:

Het totale bedrag van de kerstactie is € 590,00.

Hartelijk bedankt namens het team van MJM Dogs Foundation.

Hopelijk mogen we volgend jaar ook weer op uw steun rekenen.

Update 17-11-2019

De stand is verhoogt van 0 naar € 145,00

Namens ons en de dieren en mensen in Spanje willen wij deze mensen alvast hartelijk bedanken.

Want elke euro is er 1

De jaarlijkse kerst donatie gaat weer van start en hopelijk doet u mee !

Vanaf maandag 11 november tot en met vrijdag 21 december 2019.

Lieve adoptanten en mogelijke adoptanten.

Ook dit jaar doen we weer een oproep aan u voor een extraatje voor de kerst voor de honden en katten in Spanje.

Vanuit Spanje komen hondjes en katjes aan in Nederland die door u geadopteerd zijn of worden.

Deze diertjes zijn met de nodige zorg verzorgd in Spanje door vrijwilligers,fosters(opvang) en onze contactpersonen zelf.

Zoals u wel weet gaat dit gepaard met veel kosten, zowel van de dierenarts als voor voer en onderdak.

Om de mensen waar wij mee samen werken in Spanje en de dieren aldaar een fijne kerst te kunnen geven, willen wij van het team MJM Dogs Foundation net als de jaren hiervoor weer een geld donatie doen.

Voor dit alles hebben wij U, onze bestaande adoptanten en nieuwe adoptanten nodig.

Natuurlijk zijn wij ook blij met uw donatie als u niet adopteert en u ons gewoon wilt ondersteunen.

Wilt u een geld donatie doen dan kunt u dit op de rekening van MJM Dogs Foundation overmaken.

RegioBank nummer: IBAN: NL 16 RBRB 0852252609

T.n.v. Stichting MJM Dogs Foundation.

O.v.v kerst donatie.

Per 1 januari 2014 zijn de stichtingen en organisaties met een ANBI status verplicht om inzicht te geven in het (financiële) beleid en dient men een beeld te geven op de toekomst door middel van een beleidsnota.

MJM Dogs Foundation vindt dit ook belangrijk.

Indien u een donatie doet aan een ANBI instelling kunt u namelijk een deel hiervan terug krijgen van de belastingdienst.

MJM Dogs Foundation is officieel erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) onder fiscaal nummer: 8538 16 670.

Zoals elk jaar laten wij tussentijds de stand op de site zien.

En aan het eind van de actie zal er een schrijven/foto`s zijn naar wie de donaties gaan in Spanje.

Namens team MJM Dogs Foundation en de mensen waar we mee samen werken in Spanje heel erg bedankt.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Translate »