OOK HET CARONA VIRUS TREFT DE DIEREN MET HUN REIS NAAR NEDERLAND!!!

Zoals u misschien al in de bladen,facebook of de tv gezien heeft is er een LOCK DOWN vanuit Spanje
en is het op het ogenblik niet mogelijk om de dieren naar Nederland te krijgen.
Deze LOCK DOWN is voor Spanje voorlopig tot 31 maart van kracht.
Zodra het weer mogelijk is om de dieren naar Nederland te krijgen dan laten wij u dit weten.
De dieren die voor maand maart en begin april gepland stonden gaan NIET door.
Want reizen is vanaf vandaag 14-03-2020 vanuit Spanje niet meer mogelijk


Tags:

Comments are closed

Translate »